Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του «Έρασμου»

//Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του «Έρασμου»

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του «Έρασμου»

Η προγραμματισμένη έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ» της 19 Μαρτίου 2021, λόγω έλλειψης απαρτίας , μετατίθεται για την 26η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια.

Θέμα συζήτησης:
Παράταση της θητείας του ΔΣ του Συλλόγου

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη 

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

 

2021-03-22T08:07:42+00:00