Επικοινώνησε μαζί μας : 23310 74073 ,γραμμή 24ωρης λειτουργίας
ΕΣΠΑ2023-08-31T17:20:09+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

ΕΣΠΑ

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» λειτουργεί ως δικαιούχος της πράξης : Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη του Κέντρου στήριξης οικογένειας του συλλόγου κοινωνικής παρέμβασης «Έρασμος», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ» με χρηματοδότηση ύψους 287.906,40 €. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 10/12/2018. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2023.

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που αφιερώνεται στην πάσης φύσεως αρωγή και συμπαράσταση σε άτομα που είναι θύματα κάθε μορφής βίας και / ή κακοποίησης, για την αντιμετώπιση των προσωπικών, οικογενειακών και εν γένει κοινωνικών προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Έχει διαπιστωθεί η ανάγκη προσωρινής φιλοξενίας και ψυχολογικής υποστήριξης ατόμων που είναι θύματα κάθε μορφής βίας και / ή κακοποίησης. Ο κοινωνικός ξενώνας βραχυχρόνιας φιλοξενίας του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» έχει σαν  σκοπό την υποδοχή, προσωρινή φιλοξενία και επανένταξη ατόμων ή οικογενειών που στερούνται οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης. Στον ξενώνα φιλοξενίας που λειτουργεί, διαβιώνουν προσωρινά κυρίως θύματα ενδοοικογενειακής βίας με τα παιδιά τους, μέχρι την επίλυση του προβλήματος που τα απασχολεί ή την αποκατάστασή τους στην αγορά εργασίας και την αυτονόμηση τους οικονομικά.

Αναλυτικά ο Σύλλογος μεριμνά:

  • Για τη διαβίωση εν γένει (διατροφή, ένδυση, ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση κ.α) φιλοξενούμενων.
  • Για την ψυχολογική υποστήριξη των προσφευγόντων στη δομή.
  • Για την αντιμετώπιση νομικών θεμάτων ή δικών που τυχόν εμπλέκονται.
  • Για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη των φιλοξενούμενων.
  • Για την ανεύρεση εργασίας των φιλοξενούμενων.
  • Για την οργάνωση ημερίδων.
  • Για την ενημέρωση των εθελοντών σε ζητήματα που συνδέονται με τους σκοπούς του Συλλόγου.
Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο