Επικοινώνησε μαζί μας : 23310 74073 ,γραμμή 24ωρης λειτουργίας
Ιστορικό2023-09-07T17:59:55+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

Ιστορικό

Ίδρυση – πορεία του «Έρασμου»

Στην «αυγή» του 2007 στη Βέροια, και για πρώτη φορά στην Ιστορία της Ημαθίας, γεννήθηκε η ελπίδα για κάθε γυναίκα και τα παιδιά της, που υφίστανται ενδοοικογενειακή ή όποιας άλλης μορφής βία. Μια ομάδα εθελοντών, κυρίως γυναίκες,  με ανιδιοτελή αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον  για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας, αποφάσισαν,  ενώνοντας τις δυνάμεις τους, να υψώσουν «ανάχωμα»  απέναντι στην κακοποίηση γυναίκας – παιδιού,  ιδρύοντας το Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ».

Με την αρωγή του Δήμου Βέροιας, ο «Έρασμος» λειτούργησε την πρώτη δομή φιλοξενίας στην Ημαθία και την ευρύτερη περιοχή, για θύματα βίας και ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, κοινωνικοοικονομικού, μορφωτικού επιπέδου, εθνικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων ή όποιων άλλων διακρίσεων.

Εδρεύει στη Βέροια (Μ. Αλεξάνδρου 17) και αναγνωρίστηκε με την με αριθμό 21/ΕΜ/6-2-2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και τροποποιήθηκε το καταστατικό του με την με αριθμό 120/ΕΜ/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας. Υποστηρίζεται σταθερά από τις τοπικές αρχές, φορείς και κοινωνικές υπηρεσίες (Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Νοσοκομείο, Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, Εισαγγελία, Δημοτική Αστυνομία, Πρόνοια κ.α.) και διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις παροχής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας.

Από το 2018 χρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027, με τη σταθερή υποστήριξη του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και διαθέτει επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, (Ψυχολόγο, Ψυχίατρο, Κοινωνική Λειτουργό, Νομικό, Φροντίστρια και Υπεύθυνο Επικοινωνίας και ΜΜΕ) γραφεία διοίκησης, γραμματειακής υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής.

Ο Σύλλογος διοικείται από το Δ.Σ αυτού, με ανώτατο όργανο τη Γενική Συνέλευση των μελών του και ελέγχεται  από το Εποπτικό συμβούλιο και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.

Ηθική και ουσιαστική στήριξη ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας και κακοποίησης (ενδοοικογενειακή ή μη)

ΕΠΙΚΟΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο