Ιστορικό2020-06-22T20:11:30+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

Ιστορικό

Βιώνοντας έντονα τα τελευταία χρόνια γεγονότα, που συντάραξαν και εξακολουθούν να συνταράσσουν  τη χώρα όσο και την περιοχή μας, αλλά και όχι μόνο και νιώθοντας επιβεβλημένη την ανάγκη για αντίδραση στα εκφυλιστικά και παρακμιακά φαινόμενα της κοινωνίας μας, πολίτες του νομού μας οδηγηθήκαμε στην σύσταση του συλλόγου μας, το 2006, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο “ΕΡΑΣΜΟΣ”.

Ο Σύλλογός μας, που εδρεύει στη Βέροια (Βούλας Χατζίκου 10), με την παραπάνω επωνυμία  αναγνωρίστηκε με την με αριθμό 21/ΕΜ/6-2-2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και τροποποιήθηκε το καταστατικό του με την με αριθμό 120/ΕΜ/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

Επισημαίνουμε, ότι έχει πιστοποιηθεί ο Σύλλογός μας ως φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την με αριθμό  Δ23/44261/3597/12-10-2016 απόφαση της αναπληρώτριας κ.Υπουργού Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που  δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ  3566/τ.Β/04-11-2016, αριθμεί δε διακόσια  και πλέον εγγεγραμμένα μέλη.

Ο Σύλλογος διοικείται από το Δ.Σ αυτού, ανώτατο δε όργανο αυτού είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, ελέγχεται δε  από το Εποπτικό συμβούλιο και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.

Με σειρά δράσεων για  την πιστοποίηση του Συλλόγου ως φορέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, την οργάνωση των μελών και των εθελοντών του και τη δικτύωση με ομοειδείς φορείς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και την διαρκή εθελοντική προσφορά του Δ.Σ και των μελών  και εθελοντών του, συνδράμει αποτελεσματικά σε περιστατικά κρίσεων και υλοποιεί διακριτικά το πολύπλευρο έργο του μέχρι σήμερα.

Ηθική και ουσιαστική στήριξη ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας και κακοποίησης (ενδοοικογενειακή ή μη)

ΕΠΙΚΟΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ