Ο σκοπός μας2018-10-27T16:07:18+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

Ο σκοπός μας

Σκοπός του Συλλόγου μας είναι κυρίως:

1η παροχή κάθε φύσεως αρωγής και συμπαράστασης σε άτομα κάθε ηλικίας, φύλου, φυλής, προέλευσης, θρησκείας κι Εθνικότητος, που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη,

2η ηθική και ουσιαστική στήριξη ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας και κακοποίησης (ενδοοικογενειακή ή μη),

3συνδρομή για την αντιμετώπιση των ζητημάτων (νομικών και πρακτικών), που συνδέονται με την κάθε μορφής βία

4η δημιουργία στέγης κατάλληλης να καλύπτει τις ανάγκες αυτών,

5η συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς ή μη φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά με άλλες οργανώσεις κρατικές και μη κυβερνητικές και σωματεία στον ελλαδικό και Διεθνή χώρο με συναφή σκοπό, η οποία συνεργασία μπορεί να συμβάλλει, στην αντιμετώπιση και λύση προβλημάτων, που απασχολούν την τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας

Προκειμένου να καλυφθεί  η ανάγκη για άμεση παρέμβαση σε ζητήματα, που αφορούν θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή  άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη, ερευνήθηκε με σχολαστικότητα η δυνατότητα δημιουργίας δομής κατάλληλης για το σκοπό αυτό.

Μετά από δύο  και πλέον έτη λειτουργίας του συλλόγου μας  και ανάπτυξης παρεμβάσεων σε διάφορους κοινωνικούς τομείς (αντιμετώπιση περιστατικών  ενδοοικογενειακής βίας, φιλοξενία θυμάτων βίας  σε οικίες μελών, ή σε ξενοδοχεία με δαπάνες του συλλόγου,  υποστήριξη ατόμων από διάφορες κοινωνικές ομάδες,  δωρεά οργάνων  σώματος, διοργάνωση ημερίδων κ.λ.π.), αναλάβαμε σε συνεργασία με  τον Δήμο Βέροιας και την Ιερά  Μητρόπολη  Βεροίας-Ναούσης και Καμπανίας,   την οργάνωση και λειτουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας ατόμων-κυρίως γυναικών και παιδιών, που βρίσκονται σε κίνδυνο ή ανάγκη, ανεξάρτητα από την διαφορά γλώσσας, θρησκείας, εθνότητας, τόπου προέλευσης κ.λ.π.

Παροχή κάθε φύσεως αρωγής και συμπαράστασης σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη.

ΕΠΙΚΟΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ