ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ2019-03-03T15:49:30+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Ο Σύλλογος που εδρεύει στην Βέροια με την επωνυμία «Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης» και διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ»

 1. Προσφέρει στέγη, τροφή, ασφάλεια και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε γυναίκες, γυναίκες με παιδιά και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη, υπό τις προϋποθέσεις:
 • Να αποδέχονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με έγγραφη δήλωσή τους.
 • Να μην πάσχουν από βαρύ ή άλλο νόσημα που χρήζει ειδικής ιατρικής ή νοσηλευτικής και θεραπευτικής αγωγής ή αυξημένης νοσηλευτικής φροντίδας για χρόνιες παθήσεις.
 • Να μην πάσχουν από μεταδιδόμενο νόσημα που σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση καθιστά αδύνατη ή επισφαλή τη συμβίωση με άλλα άτομα.
 • Οι φιλοξενούμενοι να δέχονται να υποβληθούν στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:
 1. Αιματολογικές, για σοβαρά μεταδιδόμενα νοσήματα
 2. Ακτινογραφία θώρακος για φυματίωση
 3. Δερματολογικές για μεταδοτικές ασθένειες
 4. Ψυχιατρική εκτίμηση για την πιστοποίηση της δυνατότητας συμβίωσης με άλλα άτομα
 5. Παιδιατρική γνωμάτευση για τα παιδιά των γυναικών
 • Να μην έχουν φιλοξενηθεί σε άλλο κοινωνικό ξενώνα βραχυχρόνιας φιλοξενίας για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την τελευταία έξοδό τους από αυτόν.
 • Το επιστημονικό προσωπικό του ξενώνα είναι αρμόδιο όργανο για την εισήγηση της αποδοχής ή μη της εκάστοτε παραπομπής ή αίτησης του ενδιαφερόμενου για φιλοξενία, για εισαγωγή στην Διοίκηση του ξενώνα, η οποία είναι το αποφασιστικό και αποκλειστικά υπεύθυνο για κάθε νόμιμη συνέπεια όργανο για την εισαγωγή του ξενώνα.
 • Μεριμνά για την παροχή νομικών συμβουλών και υποστήριξης από τους κατά το νόμο υπεύθυνους φορείς και υπηρεσίες, κατά δε την διάρκεια της φιλοξενίας ξεκινά η ψυχολογική στήριξη με βάση τις ανάγκες των φιλοξενούμενων και το σχέδιο παρέμβασης που καταρτίζεται για το σκοπό αυτό, εφόσον δεν συμφωνήσουν με τα παραπάνω οφείλουν ανελλιπώς να συμμετέχουν στις ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.
 1. Μεριμνά για την εξασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οπότε αυτή κρίνεται απαραίτητη.
 2. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επαφές και συνεργασίες με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες.
 3. Η φιλοξενία στον Ξενώνα μπορεί να διαρκέσει το πολύ 3 μήνες στη διάρκεια των οποίων η υπηρεσία, κατά το δυνατόν. Φροντίζει για την επίλυση των προβλημάτων των φιλοξενουμένων.
 4. Οι φιλοξενούμενοι δεν επιτρέπεται να δέχονται επισκέψεις στον χώρο του Ξενώνα. Αναγκαίες επισκέψεις θα πραγματοποιούνται με την έγκριση της φροντίστριας ή απόφασης του Δ.Σ του Συλλόγου και σε καθορισμένο χρόνο και χώρο.
 5. Σε περίπτωση απαραίτητης εξόδου, οι φιλοξενούμενοι θα ενημερώνουν τον υπεύθυνο ή την υπεύθυνη και θα υπογράφουν σε έντυπο, στο οποίο θα αναγράφεται ακριβής χρόνος απουσίας (ώρα εξόδου- επανόδου).
 6. Σε περίπτωση ανάγκης τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι φιλοξενούμενοι ζητούν τη διευκόλυνση του/ της υπεύθυνου.
 7. Δεν επιτρέπεται η απρεπής, βίαιη συμπεριφορά και επιβάλλεται η καλή συμπεριφορά τόσο προς το προσωπικό, όσο και προς τους άλλους φιλοξενούμενους, καθώς και ο σεβασμός στην προσωπικότητα του καθενός.
 8. Απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ουσιών ή φαρμάκων, εκτός εκείνων που πιθανώς να έχουν συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα ιατρό.
 9. Απαγορεύεται το κάπνισμα στα υπνοδωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους. Επιτρέπεται μόνο σε προκαθορισμένο υπαίθριο χώρο.
 10. Απαγορεύεται η κατοχή αιχμηρών αντικειμένων.
 11. Η φύλαξη προσωπικών αντικειμένων γίνεται με ευθύνη των φιλοξενούμενων.
 12. Το κτίριο πρέπει να διατηρείται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από τους φιλοξενούμενους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να το προσέχουν και να μην καταστρέφουν ότι βρίσκεται μέσα σε αυτό.
 13. Οι φιλοξενούμενοι, οφείλουν να διατηρούν τον προσωπικό τους χώρο καθαρό και τακτοποιημένο και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις υγιεινής και καθαριότητας των υπευθύνων. Έχουν την ευθύνη για την καθαριότητα του δωματίου τους, πλένουν και σιδερώνουν τα κλινοσκεπάσματά τους, καθώς και τον ατομικό ρουχισμό αυτών και των παιδιών τους.
 14. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν δικαίωμα να κλειδώνουν τα υπνοδωμάτιά τους και οφείλουν να επιτρέπουν την πρόσβαση των υπευθύνων σε αυτά εφόσον τους ζητηθεί. Σε περίπτωση απουσίας τους το δωμάτιο θα κλειδώνεται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο.
 15. Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει μεταξύ των φιλοξενουμένων οφείλουν να το αναφέρουν στον υπεύθυνο του ξενώνα. Οποιαδήποτε προστριβή ή διένεξη με άλλους φιλοξενούμενους αποτελεί αιτία διακοπής της φιλοξενίας κατά την κρίση του Δ.Σ.
 16. Στους φιλοξενούμενους παρέχεται, κατά την κρίση του Δ.Σ. σίτιση με δύο τρόπους:
 17. Παρασκευή φαγητού από τους ίδιους με υλικά που τους παρέχονται από τον Σύλλογο ή σε περίπτωση αδυναμίας τους απ το βοηθητικό προσωπικό ή εθελοντές της Δομής
 18. Από catering
 19. Η κατανάλωση των γευμάτων γίνεται μόνο στο χώρο που έχει καθοριστεί και σε συγκεκριμένο χρόνο. Δεν επιτρέπεται η παρασκευή ή μεταφορά φαγητού στα δωμάτια, ενώ επιτρέπεται η κατά περίπτωση παρασκευή φαγητού για τα παιδιά (π.χ. γάλα, κρέμα).
 20. Μετά από κάθε γεύμα η φιλοξενούμενη είναι υποχρεωμένη να καθαρίσει και να τοποθετήσει στην θέση τους όλα τα σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν.
 21. Επιβάλλεται να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας, το μεσημέρι (14:00- 17:00) και το βράδυ (23:00- 08:00), καθώς και το καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας.
 22. Οι μητέρες έχουν την αποκλειστική ευθύνη των παιδιών τους για φροντίδα και προστασία. Οφείλουν επίσης, να γνωρίζουν την ανάγκη των παιδιών για εκπαιδευτική δραστηριότητα και ότι επιβάλλει η φοίτησή τους στην ανάλογη βαθμίδα εκπαίδευσης.
 23. Το Δ.Σ του Συλλόγου έχει δικαίωμα να διακόψει άμεσα την παραμονή φιλοξενουμένων ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεν τηρούν τους όρους κανονισμού λειτουργίας του ξενώνα φιλοξενίας.
 24. ΠΡΟΣΟΧΗ: η διεύθυνση του ξενώνα είναι απόρρητη. Δεν επιτρέπεται στους φιλοξενούμενους να γνωστοποιούν την διεύθυνση του ξενώνα που πρέπει να παραμένει απόρρητη.

Ο/Η  υπογράφων/ουσα  …………………………………………………………………………………………………………

Για αυτό/ ήν και ως ασκών/ ούσα την γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων του/

της…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

δηλώνω υπεύθυνα ότι: βρίσκομαι με την θέλησή μου στον Ξενώνα φιλοξενίας του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» και έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεών μου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και συμφωνώ με τους όρους φιλοξενίας, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω.

Βέροια          /        /       20

Ο/ Η υπογράφων/ουσα

Ηθική και ουσιαστική στήριξη ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας και κακοποίησης (ενδοοικογενειακή ή μη)

ΕΠΙΚΟΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ