Επικοινώνησε μαζί μας : 23310 74073 ,γραμμή 24ωρης λειτουργίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ2024-04-11T16:01:02+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

«Μορφές βίας και εκφοβισμών στη μαθητική κοινότητα, Πρόληψη – Αντιμετώπιση»

Η συγκεκριμένη δράση, με την έγκριση της Διεύθυνσης Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που υλοποιείται στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, την κατάθεση εμπειριών, τη διατύπωση αποριών και τον ανοιχτό διάλογο σε ό,τι αφορά την εκδήλωση των μορφών της έμφυλης βίας και των εκφοβισμών (ενδοοικογενειακή, σχολική, οπαδική βία, σχολικός, διαδικτυακός εκφοβισμός κλπ), με σκοπό την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση οι ίδιοι να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν πιθανά  περιστατικά βίας στο περιβάλλον τους. Ο σχεδιασμός της δράσης στηρίχθηκε στην ανάγκη ανάδειξης και αξιοποίησης του ρόλου του  σύγχρονου σχολείου, που μαζί με την οικογένεια συνιστούν τους κεντρικούς και πρωτογενείς πυρήνες διαμόρφωσης συνείδησης των αυριανών πολιτών.

Η Επιστημονική Ομάδα του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», που διενεργεί το Πρόγραμμα (Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός και Νομικός), προσεγγίζει τη μαθητική κοινότητα στο ηλικιακό φάσμα μεταξύ παιδικής, προ-εφηβικής και εφηβικής ηλικίας, παρέχοντας στους συμμετέχοντες τα πρώτα εφόδια γνώσεων, εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων, ώστε να ξεκινήσει μέσα από τα παιδιά, μια πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στο φαινόμενο της βίας στην τοπική μας κοινωνία.

Η μεθοδολογία των εισηγητών του Προγράμματος περιλαμβάνει ενημέρωση, βιωματικές ασκήσεις, συζήτηση και διαμοιρασμό ανώνυμων ερωτηματολογίων. Στόχος της όλης διαδικασίας είναι να τοποθετηθούν οι μαθητές ανοιχτά απέναντι στο φαινόμενο της βίας, διαμοιραζόμενοι ερεθίσματα, συναισθήματα και εμπειρίες που ήδη έχουν αποκομίσει μέσα από το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους αλλά και μέσα από ομαδικές εργασίες (4-6 ατόμων) καλούνται να επεξεργαστούν ημιτελή υποθετικά σενάρια, με ήρωες τους ίδιους σε εικονικά αλλά και δυνητικά περιστατικά εκδήλωσης βίας, υποδυόμενοι ρόλους, όπως του θύματος, του θύτη ή του παρατηρητή.

Η όλη διαδικασία τηρεί απαρέγκλιτα το πρωτόκολλο εχεμύθειας, απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά και απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο