Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του «Έρασμου»

//Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του «Έρασμου»

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του «Έρασμου»

Καλούνται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ» στις 9 (εννιά) Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου (Μ. Αλεξάνδρου 17, Βέροια) 1ος (πρώτος) όροφος.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023
  • Προγραμματισμός δράσεων έτους 2023
  • Έγκριση εσωτερικού κανονισμού
  • Τροποποίηση καταστατικού

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

2022-11-03T11:13:03+00:00
Μετάβαση στο περιεχόμενο