ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ2018-10-27T16:38:20+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

Εθελοντισμός

Η δράση του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης Έρασμος, βασίζεται στη στέρεη, αυθόρμητη και διαρκή υποστήριξη του δικτύου των μελών και εθελοντών του.
Τους ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον τους για τον εθελοντισμό στο Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης “Έρασμος”. Ελπίζουμε ότι βρίσκουν μαζί μας μια ικανοποιητική και δυναμική εμπειρία μάθησης και μέσω της εθελοντικής προσφοράς την ικανοποίηση των φυσικών προσωπικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών κάθε υγιούς μέλους της κοινωνίας μας.
Το εθελοντικό πρόγραμμα μας έχει εκείνη τη δομή, η οποία βοηθά κάθε εθελοντή στην ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων και στην εξοικείωση της προσωπικής και επαγγελματικής του εξέλιξης, με την υποστήριξη δράσεων που αυτός ή αυτή εκτελεί.
Το πρόγραμμα καλωσορίζει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών, φύλων, όλων των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών επιπέδων, οι οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν στις κοινωνικές μας δράσεις, ως μέρος των βασικών δραστηριοτήτων του φορέα μας.

Καλοδεχόμαστε ανθρώπους με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, ζεστούς και υπεύθυνους, που να θέλουν να κάνουν τη συμβολή τους σε ένα κόσμο πιο ανθρώπινο.

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό όμως όλων είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, που συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία του κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές Μη κυβερνητικές Οργανώσεις με πληθώρα εθελοντικών δράσεων και κύρια πεδία εφαρμογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε κάθε πεδίο εφαρμογής οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε έχουν μορφή ιδρύματος. αστικής / μη κερδοσκοπικής εταιρείας, σωματεία ή συλλόγους στηρίζουν τη δράση τους στην εθελοντική προσφορά των μελών τους.

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα, καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Σε γενικές γραμμές, ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για κάποιο κοινωφελή σκοπό.

Συχνά θεωρείται πως ο εθελοντισμός δεν έχει υλικά ανταλλάγματα, όμως μάλλον δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία πάνω στο ζήτημα αυτό: αρκετοί εκτιμούν πως, για λόγους που εξυπηρετούν τη βιωσιμότητά της, η εθελοντική εργασία θα πρέπει να αμείβεται. Αρκετές φορές η αμοιβή πραγματοποιείται με έμμεσο τρόπο, παρέχοντας για παράδειγμα στον εθελοντή δωρεάν διαμονή, διατροφή ή άλλες διευκολύνσεις. Η έννοια ‘εθελοντισμός’ είναι αρκετά ευρεία, καθώς συμπεριλαμβάνει μέχρι και την εθελοντική αιμοδοσία ή τη μετά θάνατο προσφορά μελών του ανθρώπινου σώματος για επιστημονικούς σκοπούς.

Αρκετοί διαχωρίζουν τον εθελοντισμό σε επίσημο και ανεπίσημο. Ο επίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά, για παράδειγμα, προς μία μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα ίδρυμα. Ο ανεπίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά σε περισσότερο προσωπικό επίπεδο, βοηθώντας για παράδειγμα κάποιον ηλικιωμένο στο δρόμο.

Ιδιαίτερη απήχηση στις μέρες μας έχει μία συγκεκριμένη μορφή εθελοντισμού. Αυτός ο εθελοντισμός συνήθως απευθύνεται σε νέους και συσχετίζεται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για θέματα όπως είναι η οικολογία, ο αθλητισμός ή βοήθεια κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή δυσκολίας (τοξικομανείς, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.). Αρκετοί θεωρούν ότι αυτή η μορφή εθελοντισμού πραγματοποιείται με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο στόχο την ομαλή ένταξη των νέων στο κοινωνικό σύστημα, και όχι τόσο την ανάπτυξη κάποιου αισθήματος αλληλεγγύης.

Το έτος 2001 ονομάστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών  ” Διεθνές Ετος Εθελοντισμού “. Επίσης, ο ίδιος φορέας έχει κατοχυρώσει την 5η Δεκεμβρίου κάθε έτους ως “Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού” .

*Ο εθελοντισμός μπορεί να θεωρηθεί ως συνδυασμός ακτιβισμού και άμισθης εργασίας.
*Ο εθελοντισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ακτιβισμός και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
*Ο εθελοντισμός μπορεί να θεωρηθεί ως αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και της ανιδιοτελούς προσφοράς
*Ο εθελοντισμός είναι ο συνδυασμός και των τριών διακριτών στοιχείων.

Η στήριξη των συνανθρώπων μας είναι υπόθεση όλων μας.