Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του “Έρασμου”: “Μορφές βίας και εκφοβισμών στη μαθητική κοινότητα”

//Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του “Έρασμου”: “Μορφές βίας και εκφοβισμών στη μαθητική κοινότητα”

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του “Έρασμου”: “Μορφές βίας και εκφοβισμών στη μαθητική κοινότητα”

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Βέροιας

Ενημερωτική δράση των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Βέροιας, πάνω σε θέματα των μορφών βίας και εκφοβισμών, πραγματοποίησε η Επιστημονική Ομάδα Έργου του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», για δεύτερη φορά, το πρωί της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου 2023.
Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με τίτλο:  “Μορφές βίας και εκφοβισμών στη μαθητική κοινότητα”, εγκεκριμένο από τη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που υλοποιείται στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, την κατάθεση εμπειριών, τη διατύπωση αποριών και τον ανοιχτό διάλογο σε ό,τι αφορά την εκδήλωση των μορφών της έμφυλης βίας και των εκφοβισμών (ενδοοικογενειακή, σχολική, οπαδική βία, σχολικός, διαδικτυακός εκφοβισμός κλπ), με σκοπό την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση οι ίδιοι να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν πιθανά  περιστατικά βίας στο περιβάλλον τους.
Αναλυτικότερα, μέσα από τη διαδικασία, οι μαθητές ενημερώθηκαν περί του εννοιολογικού προσδιορισμού της βίας, των τρόπων εκδήλωσής της, του ισχύοντος νομικού πλαισίου, του έργου του «Έρασμου» και των τρόπων πρόληψης – αντιμετώπισης του φαινομένου, ενώ αναδείχθηκαν θέματα που συζητήθηκαν ανοιχτά μεταξύ των μαθητών, της Κοινωνικής Λειτουργού Ολυμπίας Λαζαρίδου, της Ψυχολόγου Ευμορφίας Μήτσιου και της Νομικού της δομής Τερέζας Μιχαηλίδου, παρουσία και των εκπαιδευτικών τους.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται  στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027″
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

2023-12-08T13:29:29+00:00
Μετάβαση στο περιεχόμενο