Θεραπευτικά Εργαλεία για μια καλύτερη συναισθηματική επικοινωνία των θεραπευομένων

//Θεραπευτικά Εργαλεία για μια καλύτερη συναισθηματική επικοινωνία των θεραπευομένων

Θεραπευτικά Εργαλεία για μια καλύτερη συναισθηματική επικοινωνία των θεραπευομένων

Παρακολουθήστε πως χρησιμοποιούνται τα εργαλεία που δημιούργησε η σχεδιάστρια Nicolette Bodewes στη ψυχοθεραπεία για να βοηθηθούν οι θεραπευόμενοι να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματά τους

Πηγή: https://www.psychologynow.gr/

2021-09-16T07:20:05+00:00