Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών: Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτοιμο για διαπραγματεύσεις

//Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών: Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτοιμο για διαπραγματεύσεις

Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών: Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτοιμο για διαπραγματεύσεις

Η εντολή την οποία προετοίμασαν οι επιτροπές Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Γυναικών περιλαμβάνει ορισμό του βιασμού βάσει συναίνεσης, αυστηρότερους κανόνες για τη βία στον κυβερνοχώρο και καλύτερη στήριξη των θυμάτων.

Ζητεί επίσης:

-Κατά περίπτωση αξιολογήσεις των συνθηκών συναίνεσης

-Μεγαλύτερο κατάλογο επιβαρυντικών περιστάσεων για αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που οδηγούν στον θάνατο ή την αυτοκτονία εξαρτώμενων προσώπων, των εγκλημάτων εις βάρος δημόσιου προσώπου και της πρόθεσης διατήρησης ή αποκατάστασης της «τιμής»

-Ευρωπαϊκούς κανόνες κατά της σεξουαλικής επίθεσης, του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των διεμφυλικών ατόμων, της αναγκαστικής στείρωσης, του καταναγκαστικού γάμου και της σεξουαλικής παρενόχλησης σε όλα τα περιβάλλοντα που σχετίζονται με την εργασία

-Ειδικούς κανόνες για τα διαδικτυακά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της μη δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού και της ανεπιθύμητης αποστολής εικόνων γεννητικών οργάνων

-Βελτίωση των διαδικασιών για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των θυμάτων, καθώς και δωρεάν νομική υποστήριξη

-Βελτιωμένη καταγραφή περιστατικών και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή αναδημοσίευσης: https://www.policenet.gr/

2023-07-13T08:23:26+00:00
Μετάβαση στο περιεχόμενο