ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ2020-12-16T11:17:30+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

Ψυχολογική Κοινωνική & Νομική Υποστήριξη

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ο όρος «Συμβουλευτική» συμπεριλαμβάνει την εργασία με άτομα και με σχέσεις, η οποία μπορεί να συνδέεται με την ανάπτυξη, την υποστήριξη κρίσεων, να είναι ψυχοθεραπευτική ή να έχει στόχο την επίλυση προβλημάτων.
Η «Συμβουλευτική» έχει σκοπό να δίνει στον «πελάτη» μια ευκαιρία να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα του παράσχουν μια ζωή πιο ικανοποιητική και δημιουργική.
(BAC 1984,McLeod 2005)
Στον Χώρο Προσωρινής Φιλοξενίας Ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» μέσω της διαδικασίας της Συμβουλευτικής, με εξειδικευμένο επιστημονικά προσωπικό, διευκολύνεται η προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα εστιάζοντας σε συναισθηματικές ,κοινωνικές , επαγγελματικές , εκπαιδευτικές , αναπτυξιακές ανησυχίες που συνδέονται με την ψυχική υγεία.
Πιστεύουμε ότι η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου είναι ζωτικής σημασίας γι’ αυτό μέσα από την διαδικασία της Συμβουλευτικής εργαζόμαστε ενδυναμωτικά, ώστε οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμαστε να μπορούν να προχωρήσουν με τρόπους τους οποίους περιγράφουν ως απελευθερωτικούς και γόνιμους.
Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι επίπονη και χρονοβόρα, γεγονός που προϋποθέτει θέληση και δύναμη ψυχής από τους ωφελούμενους, ώστε να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ψυχοθεραπεία σημαίνει προσπάθεια να καταλάβεις , και πολλές φορές να έρθεις αντιμέτωπος με τον εαυτό σου, να μάθεις τις ανάγκες σου, τα θέλω σου, να καταλάβεις τα συναισθήματά σου, να μάθεις να βάζεις όρια. Όλα αυτά επιτυγχάνονται κάνοντας ανάκληση στα παιδικά βιώματα καθώς και σε γεγονότα που έχουν επηρεάσει την ζωή του εκάστοτε ωφελούμενου.
Ένας διαφορετικός τρόπος ψυχολογικής υποστήριξης από αυτόν της ατομικής, είναι μέσω των ομάδων. Σε μία ομάδα υποστήριξης μπορούν οι ωφελούμενοι να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μάθουν νέους τρόπους για το πώς θα αντιμετωπίζουν τυχόν δύσκολες καταστάσεις καθώς και να μοιραστούν συναισθήματα και να αλληλεπιδράσουν με τα υπόλοιπα μέλη.
Με λεπτότητα , εχεμύθεια, υπομονή, κατανόηση, ουδετερότητα, μη κριτική στάση και σεβασμό οι θεραπευτές του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» , εξυπηρετούν τους ωφελούμενους που απευθύνονται στην δομή τους και το σύστημα ψυχικής υγείας τους.

Η ψυχολόγος -Μήτσιου Ευμορφία Συστημική-0ικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια

Κοινωνική Υποστήριξη

Η δομή απασχολεί κοινωνικό λειτουργό με στόχο να διεκπεραιώσει όλες τις ενέργειες από τα αιτήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν από τους ωφελούμενους εντός και εκτός της δομής του «ΕΡΑΣΜΟΥ».
Πρώτο μέλημα είναι η επαφή με το εισερχόμενο περιστατικό για την συμπλήρωση του κοινωνικού ιστορικού, με την διαδικασία της συνέντευξης είτε από το ίδιο το άτομο είτε από το οικογενειακό περιβάλλον αν χρειαστεί. Συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και φέρνει στην διεπιστημονική ομάδα (τους ψυχολόγους), την κοινωνική διάσταση κάθε περίπτωσης.
Συνοδεύει τα περιστατικά σε υπηρεσίες και κάνει τις παραπομπές στους αρμόδιους φορείς. Η κοινωνική υπηρεσία συνεργάζεται με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και ΜΚΟ, συνοδεύει και παραπέμπει τις υποθέσεις προς τα αρμόδια όργανα (αιτήματα για στέγαση, συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική πρόνοια, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, νομική βοήθεια κτλ).
Συμβάλλει στο θεραπευτικό έργο με την λήψη στοιχείων που αφορούν την προσωπικότητα του ωφελούμενου, το κοινωνικό περιβάλλον και τις ενδοοικογενειακές σχέσεις.
Βοηθάει τους νεοεισερχόμενους για την ομαλή προσαρμογή τους στο περιβάλλον του ξενώνα.
Προετοιμάζει τους ωφελούμενους για την επανένταξή τους στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Μέλημά μας, είναι η πορεία και η εξέλιξη του ατόμου, ώστε να μπορέσει να ενδυναμωθεί και να ενταχθεί ξανά μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
Η κοινωνική λειτουργός σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τις ψυχολόγους που απασχολεί η δομή, οργανώνει τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.
Τέλος, η κοινωνική λειτουργός υποδέχεται τους νέους εθελοντές, καθώς φροντίζει για την καθοδήγησή τους.

Η κοινωνική λειτουργός: Λαζαρίδου Ολυμπία

Νομική Υποστήριξη

Παροχή ποικίλων νομικών υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Συλλόγου όπως:
Ενημέρωση των ατόμων που προσφεύγουν στο Σύλλογο σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης.
Παροχή κάθε αναγκαίας νομικής υπηρεσίας επί νομικών θεμάτων ή δικών θυμάτων βίας, που τυχόν εμπλέκονται, όπως και μονογονεϊκών ή μη οικογενειών, που έχουν άμεση ανάγκη ή βρίσκονται σε κίνδυνο.
Παράσταση ενώπιον αστυνομικών, Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών και Επιμελητή Ανηλίκων με θύματα ενδοοικογενειακής βίας, προς εξεύρεση και με τη συμβολή των Δημοσίων Αρχών και μετά από ακρόαση και του θύτη, της καλύτερης λύσης για όλη την οικογένεια και τα κακοποιημένα μέλη αυτής.
Υπεύθυνη συμμετοχή στην οργάνωση επιστημονικών ημερίδων για ενημέρωση του κόσμου γύρω από τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας (νομικό πλαίσιο, Δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, δικαιώματα κι υποχρεώσεις θύματος και θύτη κ.λ.π.) με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και του Δικτύου Γυναικών Ευρώπης και στην οργάνωση σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σεμιναρίων και διαλέξεων για την εκπαίδευση των εθελοντών, που ασχολούνται με το πρόβλημα επανένωσης οικογενειών, προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα και συμμετοχή στη διαβούλευση για συμπλήρωση του σχετικού νόμου για την ενδοοικογενειακή βία και εισαγγελική διαμεσολάβηση.
Ενημέρωση των μεταναστών και προσφύγων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα, το νομικό πλαίσιο για την αναζήτηση ασύλου και επανένωση με τις οικογένειές τους.

Η Υπεύθυνη Εθελόντρια Δικηγόρων: Σοφία Ζεϊμπέκη

Μετάβαση στο περιεχόμενο