Επικοινώνησε μαζί μας : 23310 74073 ,γραμμή 24ωρης λειτουργίας
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ2023-09-07T17:45:00+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

Ψυχολογική Κοινωνική & Νομική Υποστήριξη

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ο όρος «Συμβουλευτική» συμπεριλαμβάνει την εργασία με άτομα και με σχέσεις, η οποία μπορεί να συνδέεται με την ανάπτυξη, την υποστήριξη κρίσεων, να είναι ψυχοθεραπευτική ή να έχει στόχο την επίλυση προβλημάτων.
Η «Συμβουλευτική» έχει σκοπό να δίνει στον «πελάτη» μια ευκαιρία να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα του παράσχουν μια ζωή πιο ικανοποιητική και δημιουργική.
(BAC 1984,McLeod 2005)
Στον Χώρο Προσωρινής Φιλοξενίας Ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» μέσω της διαδικασίας της Συμβουλευτικής, με εξειδικευμένο επιστημονικά προσωπικό, διευκολύνεται η προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα εστιάζοντας σε συναισθηματικές ,κοινωνικές , επαγγελματικές , εκπαιδευτικές , αναπτυξιακές ανησυχίες που συνδέονται με την ψυχική υγεία.
Πιστεύουμε ότι η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου είναι ζωτικής σημασίας γι’ αυτό μέσα από την διαδικασία της Συμβουλευτικής εργαζόμαστε ενδυναμωτικά, ώστε οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμαστε να μπορούν να προχωρήσουν με τρόπους τους οποίους περιγράφουν ως απελευθερωτικούς και γόνιμους.
Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι επίπονη και χρονοβόρα, γεγονός που προϋποθέτει θέληση και δύναμη ψυχής από τους ωφελούμενους, ώστε να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ψυχοθεραπεία σημαίνει προσπάθεια να καταλάβεις , και πολλές φορές να έρθεις αντιμέτωπος με τον εαυτό σου, να μάθεις τις ανάγκες σου, τα θέλω σου, να καταλάβεις τα συναισθήματά σου, να μάθεις να βάζεις όρια. Όλα αυτά επιτυγχάνονται κάνοντας ανάκληση στα παιδικά βιώματα καθώς και σε γεγονότα που έχουν επηρεάσει την ζωή του εκάστοτε ωφελούμενου.
Ένας διαφορετικός τρόπος ψυχολογικής υποστήριξης από αυτόν της ατομικής, είναι μέσω των ομάδων. Σε μία ομάδα υποστήριξης μπορούν οι ωφελούμενοι να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μάθουν νέους τρόπους για το πώς θα αντιμετωπίζουν τυχόν δύσκολες καταστάσεις καθώς και να μοιραστούν συναισθήματα και να αλληλεπιδράσουν με τα υπόλοιπα μέλη.
Με λεπτότητα , εχεμύθεια, υπομονή, κατανόηση, ουδετερότητα, μη κριτική στάση και σεβασμό οι θεραπευτές του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» , εξυπηρετούν τους ωφελούμενους που απευθύνονται στην δομή τους και το σύστημα ψυχικής υγείας τους.

Η ψυχολόγος -Μήτσιου Ευμορφία Συστημική-0ικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια

Κοινωνική Υποστήριξη

Η δομή απασχολεί κοινωνικό λειτουργό με στόχο να διεκπεραιώσει όλες τις ενέργειες από τα αιτήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν από τους ωφελούμενους εντός και εκτός της δομής του «ΕΡΑΣΜΟΥ».
Πρώτο μέλημα είναι η επαφή με το εισερχόμενο περιστατικό για την συμπλήρωση του κοινωνικού ιστορικού, με την διαδικασία της συνέντευξης είτε από το ίδιο το άτομο είτε από το οικογενειακό περιβάλλον αν χρειαστεί. Συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και φέρνει στην διεπιστημονική ομάδα (τους ψυχολόγους), την κοινωνική διάσταση κάθε περίπτωσης.
Συνοδεύει τα περιστατικά σε υπηρεσίες και κάνει τις παραπομπές στους αρμόδιους φορείς. Η κοινωνική υπηρεσία συνεργάζεται με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και ΜΚΟ, συνοδεύει και παραπέμπει τις υποθέσεις προς τα αρμόδια όργανα (αιτήματα για στέγαση, συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική πρόνοια, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, νομική βοήθεια κτλ).
Συμβάλλει στο θεραπευτικό έργο με την λήψη στοιχείων που αφορούν την προσωπικότητα του ωφελούμενου, το κοινωνικό περιβάλλον και τις ενδοοικογενειακές σχέσεις.
Βοηθάει τους νεοεισερχόμενους για την ομαλή προσαρμογή τους στο περιβάλλον του ξενώνα.
Προετοιμάζει τους ωφελούμενους για την επανένταξή τους στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Μέλημά μας, είναι η πορεία και η εξέλιξη του ατόμου, ώστε να μπορέσει να ενδυναμωθεί και να ενταχθεί ξανά μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
Η κοινωνική λειτουργός σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τις ψυχολόγους που απασχολεί η δομή, οργανώνει τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.
Τέλος, η κοινωνική λειτουργός υποδέχεται τους νέους εθελοντές, καθώς φροντίζει για την καθοδήγησή τους.

Η κοινωνική λειτουργός: Λαζαρίδου Ολυμπία

Νομική υποστήριξη και συμβουλευτική

Η Δομή, με κύριο στόχο της την καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε όλες τις εκδοχές της, την ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας, ισονομίας, ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, με επίκεντρο τη γυναίκα, απασχολεί δικηγόρο προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, έπειτα από τα αιτήματα και τις ανάγκες, που προκύπτουν από τις/τους ωφελούμενους εντός και εκτός του «ΕΡΑΣΜΟΥ».
Η νομική υποστήριξη και συμβουλευτική εστιάζει κυρίως στις άμεσες και επείγουσες (πρωτίστως) ανάγκες των ωφελούμενων και εν δυνάμει ωφελούμενων ατόμων και δευτερευόντως σε ζητήματα, που μπορεί να προκύψουν και χρήζουν νομικής αντιμετώπισης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο κάλυψης των νομικών αναγκών του Συλλόγου εντάσσονται τα κάτωθι:
Παροχή υπηρεσιών νομικής συμβουλευτικής των ατόμων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης (Ν. 3500/2006).
Παροχή κάθε αναγκαίας νομικής υπηρεσίας σε θύματα βίας (συζύγους ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους, πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια, μόνιμοι σύντροφοι και τέκνα αυτών καθώς και τέως μόνιμοι σύντροφοι), που έχουν άμεση ανάγκη ή βρίσκονται σε κίνδυνο.
Παροχή υπηρεσιών νομικής συμβουλευτικής μεταναστών/προσφύγων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα, το Νομικό Πλαίσιο σχετικά με τη Διαδικασία Ασύλου αλλά και Επανένωσης, με ταυτόχρονη ενημέρωση τους σε πιθανά περιστατικά βίας/κακοποίησης και αντιμετώπιση αυτής.
Παράσταση ενώπιον Αστυνομικών, Δικαστικών, Εισαγγελικών Αρχών και Επιμελητή Ανηλίκων με θύματα ενδοοικογενειακής βίας, με ταυτόχρονη ακρόαση και της πλευράς του θύτη, προκειμένου να ανευρεθεί η καλύτερη λύση για τη λειτουργικότητα της οικογένειας εν γένει, με έμφαση στα κακοποιημένα μέλη αυτής.
Συμμετοχή στην οργάνωση επιστημονικών ημερίδων γύρω από τα θέματα της Ενδοοικογενειακής Βίας (Νομοθετικό Πλαίσιο, Ορισμοί Βίας και Μορφές αυτής, Προστατευόμενα Πρόσωπα, Ποινικές & Αστικές Ευθύνες, Ποινική Διαμεσολάβηση, Αποζημίωση Θυμάτων στα πλαίσια της ΕΕ κ.λ.π) με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και του Δικτύου Γυναικών Ευρώπης, με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ασχολείται με το ζήτημα επανένωσης οικογενειών, προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, καθώς και συνεργασία με Μονάδες Εκπαίδευσης, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και σε νεότερες ηλικίες.

Τερέζα Μιχαηλίδου, Δικηγόρος – Νομική Σύμβουλος της δομής

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο