ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ2019-12-04T21:58:36+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

Εικαστικά – Χειροτεχνικά Μαθήματα

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», στο πλαίσιο παροχής ψυχοκοινωνικής στήριξης θυμάτων βίας, φροντίζει παράλληλα και για τη δημιουργική απασχόληση τους όπως και άλλων μελών κοινωνικά ευάλωτων ομάδων που απευθύνονται σε εμάς ως εξωτερικά περιστατικά. Με τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους σε εποχικά εργαστήρια χειροτεχνίας και εικαστικών θεμάτων, που διοργανώνει ο Σύλλογος, δίνεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα ανάδειξης χαρισματικών κλίσεων με πολλαπλά οφέλη όπως η ψυχική τους ανάταση, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους αλλά και η ομαλότερη κοινωνικοποίηση και εργασιακή επανένταξη, όσων παραμένουν άνεργοι, στο μέτρο του εφικτού. Με απλά εργαλεία και υλικά όπως το μολύβι, το ύφασμα, τα χρώματα, οι κλωστές, οι μπογιές, τα χαρτόνια και χαρτιά κάθε τύπου, το γυαλί κ.α. οι συμμετέχοντες στα εικαστικά εργαστήρια, του «Έρασμου» καλλιεργούν τη φαντασία τους και τις ιδιαίτερες κινητικές και εκφραστικές τους δεξιότητες.