Πρόσκληση σε Τακτική Γενική – Απολογιστική Συνέλευση του «Έρασμου»

//Πρόσκληση σε Τακτική Γενική – Απολογιστική Συνέλευση του «Έρασμου»

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική – Απολογιστική Συνέλευση του «Έρασμου»

Η προγραμματισμένη Τακτική Γενική – Απολογιστική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ» της 8 Φεβρουαρίου 2021, λόγω έλλειψης απαρτίας , μετατίθεται στις 15 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός έτους 2020
2. Ειδικός Απολογισμός  2020
3. Διάφορες Προτάσεις

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

2021-02-11T09:42:21+00:00