Προσφορές

/Tag: Προσφορές

Στηρίξτε τον αγώνα του «Έρασμου» για μια κοινωνία χωρίς βία!

2019-11-06T08:34:25+00:00

Ο «ΕΡΑΣΜΟΣ» εδρεύει στη Βέροια  και δραστηριοποιείται δυναμικά ως Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης στην ευρύτερη κοινωνίας της Ημαθίας και όχι μόνο,  με κέντρο αναφοράς την καταπολέμηση της βίας σε κάθε μορφή και εκδοχή της αλλά και

Στηρίξτε τον αγώνα του «Έρασμου» για μια κοινωνία χωρίς βία!2019-11-06T08:34:25+00:00