Η δύναμη της καλοσύνης βελτιώνει την ψυχική υγεία

//Η δύναμη της καλοσύνης βελτιώνει την ψυχική υγεία

Η δύναμη της καλοσύνης βελτιώνει την ψυχική υγεία

οικογένεια διδάσκει στα παιδιά της τη δύναμη της καλοσύνης

Η καλοσύνη είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία μιας ολόκληρης οικογένειας


Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι η διδασκαλία και η εξάσκηση της καλοσύνης στο σπίτι, βελτιώνει τόσο την ανθεκτικότητα των γονέων όσο και την ενσυναίσθηση των παιδιών.

Οι ερευνητές μελέτησαν την επίδραση ενός διαδικτυακού προγράμματος εκπαίδευσης στην καλοσύνη, προσαρμοσμένου από το πρόγραμμα σπουδών του Children’s Kindness Network, που ιδρύθηκε από τον Ted Drier, σε 38 μητέρες και τα παιδιά τους ηλικίας 3 έως 5 ετών.

Το πρόγραμμα, «Kind Minds with Moozie», περιλαμβάνει πέντε σύντομες ενότητες όπου μια ψηφιακή αγελάδα περιγράφει δημιουργικές ασκήσεις που μπορούν να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους για να διδάξουν την καλοσύνη.

Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τους γονείς να συμμετέχουν σε υγιείς πρακτικές για τον εγκέφαλο, στις αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά τους, οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του ενός για τον άλλον, ειδικά σε περιόδους άγχους, δήλωσαν οι ερευνητές.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η καλοσύνη αποτελεί ισχυρή ενίσχυση της ζωντανής κοινωνικής δέσμευσης, η οποία με τη σειρά της είναι ένα κρίσιμο συστατικό της συνολικής υγείας του εγκεφάλου.

Για να προσδιοριστεί πώς η καλοσύνη επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου, η ομάδα ζήτησε από τους γονείς να εξετάσουν τη δική τους ανθεκτικότητα και να αναφέρουν την ενσυναίσθηση των παιδιών τους, πριν και μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Διαπίστωσαν ότι οι γονείς είναι πιο ανθεκτικοί και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι πιο ενσυναισθητικά μετά την εκπαίδευση στην καλοσύνη. Τόσο η ανθεκτικότητα όσο και η ενσυναίσθηση απαιτούν γνωστικές δεξιότητες όπως η καλή ανταπόκριση σε στρεσογόνους παράγοντες ή η εξέταση διαφορετικών προοπτικών.

Επομένως, τα ευρήματά τους υποστηρίζουν την ιδέα ότι η καλοσύνη μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική λειτουργία και τη συνολική υγεία του εγκεφάλου.

Παραδόξως, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα ενσυναίσθησης των παιδιών παρέμειναν κάτω του μέσου όρου παρά την αισθητή βελτίωση μετά την εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα μέτρα ασφαλείας COVID-19 περιόρισαν σημαντικά τη φυσιολογική κοινωνική και συναισθηματική μάθηση των παιδιών.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης αν η κατανόηση της επιστήμης πίσω από το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην καλοσύνη, επηρεάζει την ανθεκτικότητα των γονέων.

Μια τυχαία ομάδα 21 συμμετεχουσών μητέρων έλαβε μερικές επιπλέον παραγράφους για να διαβάσει σχετικά με την ευελιξία και την πλαστικότητα του εγκεφάλου, αλλά οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν διαφορές στο επίπεδο ανθεκτικότητας των γονέων ή στην ενσυναίσθηση των παιδιών τους, με την προσθήκη των διδασκαλιών της επιστήμης του εγκεφάλου.

Οι γονείς μπορούν να μάθουν απλές στρατηγικές για την αποτελεσματική εξάσκηση της καλοσύνης μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, ώστε να δημιουργήσουν ένα υγιές για τον εγκέφαλο περιβάλλον για τα παιδιά τους. Σε περιόδους άγχους, αφιερώνοντας ένα λεπτό για να εξασκήσετε την καλοσύνη για τον εαυτό σας και να την υποδείξετε στα παιδιά σας, μπορείτε να ενισχύσετε τη δική σας ανθεκτικότητα και να βελτιώσετε τις φιλοκοινωνικές συμπεριφορές του παιδιού σας, δήλωσε η Φρανταντόνι.

Μην υποτιμάτε τη δύναμη της καλοσύνης, γιατί μπορεί τελικά να αλλάξει και να διαμορφώσει την υγεία του εγκεφάλου.

Οι επιπτώσεις της καλοσύνης μπορεί να επεκταθούν ακόμη και πέρα από τις οικογένειες. Η καλοσύνη μπορεί να είναι ένα ισχυρό ενισχυτικό για την υγεία του εγκεφάλου που αυξάνει την ανθεκτικότητα, όχι μόνο για τους γονείς και τις οικογένειες, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της, δήλωσε η Τζόνσον.

Πηγή αναδημοσίευσης: https://www.psychologynow.gr/

2022-05-05T09:18:18+00:00