Ριζική ανακαίνιση του ανελκυστήρα στον Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας του “Έρασμου”

//Ριζική ανακαίνιση του ανελκυστήρα στον Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας του “Έρασμου”

Ριζική ανακαίνιση του ανελκυστήρα στον Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας του “Έρασμου”

Ευχαριστήριο του Συλλόγου προς τους χορηγούς

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τις τεχνικές εταιρείες που ανέλαβαν, όχι απλώς με πνεύμα εθελοντισμού και ανιδιοτέλειας, αλλά επιπλέον με δική τους οικονομική δαπάνη συνεισφοράς αξιοσέβαστων ποσών, την  εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την ανακατασκευή και επαναλειτουργία του ασανσέρ στην οικοδομή του ξενώνα βραχείας φιλοξενίας της δομής μας.

Αναλυτικότερα ευχαριστούμε τους:

«Kleemann Hellas» και τον κ.Κουκούντζο Νικόλαο(800€)

«Ηλεκτρομετάλ» και τον κ. Ματθαίου Γεώργιο (800€)

«Evio Control» και τον κ. Αγγελούση Ευάγγελο (100€)

«Ν.Τσέος» και τον κ. Νίκο Τσέο (500€)

«Αφοι Καντζίκη» και τον κ. Κατζίκη Γεώργιο (500€)

«Μυλωνάς – Οβεζίκογλου» και τον κ. Μυλωνά Ανδρέα (500€)

«Αφοι Καμπαϊλή» και τον κ. Καμπαϊλή Κώστα (500€)

«ΒΙΑΝΕΛ» και τον κ. Βαμβακόπουλο Χαράλαμπο (500€)

«Ι. Καμπαϊλής» και ειδικότερα τον κ. Καμπαϊλή Άκη (5000€)

Το συγκεκριμένο τεχνικό έργο (ριζική ανακαίνιση μηχανισμού ανέλκυσης και θαλάμου μεταφοράς) θα εξυπηρετεί αυτονόητες ανάγκες ωφελούμενων και εργαζομένων συμβάλλοντας καθοριστικά σε μια λειτουργικότερη καθημερινότητα. Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά από τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο προς τον «Έρασμο» συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας  αλλά και στην ενίσχυση του κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χορηγών στην τοπική μας κοινωνία και αγορά.

2020-09-14T09:56:20+00:00