ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ2019-10-05T20:33:34+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα Βιωματικά Σεμινάρια του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», αποτελούν μια δράση δικτύωσης ανθρώπων της τοπικής μας κοινωνίας, οι οποίοι καλούνται σε συναντήσεις κλειστών ομάδων επικοινωνίας με συγκεκριμένη θεματολογία αναφοράς αντικειμένων.

Ενδεικτικά αναφέρονται: η «αυτογνωσία», η «αυτοεκτίμηση», η «διαχείριση συναισθημάτων», ο «καθορισμός ορίων», οι «αγχώδεις διαταραχές», η «κατάθλιψη», η «διαχείριση πένθους» κ.α..

Η διεξαγωγή των Βιωματικών Σεμιναρίων αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Βιωματικά Σεμινάρια στη Νάουσα

Βιωματικά Σεμινάρια στη Βέροια

Η συμμετοχή στη δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00.
Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com